Ilmu Yang Bermanfaat

senantiasa berbagi untuk sesama

Tingkatan hati manusia

Posted by arif fatichuzzaman au 0 Comment

hati manusia ada 3 tingkatan: hati yang jahat, hati lawwamah atau hati nurani, dan nafsul muthmainnah atau hati yang tenang. Yang paling berbahaya timbulnya suatu penyakit hatiialah syetan dan iblis memfungsikan watak dasar hati yang jahat. Dan dengan mudah syetan dapat membuka pintu-pintu lalu menanamkan penyakit. Dimana ada 2 virus. yakni, virus yang ditebarkan oleh iblis dan virus yang ditebarkan oleh syetan. Dua virus tersebut memfungsikan potensi manusia yang memiliki hawa nafsu dan bisikan.

Bisikan adalah sesuatu yang ghoib dibalik kekuatan hati. Kita tidak mampu mengenal dan menganalisa bagaimana cara kerja bisikan. Kecuali, manusia hanya mampu mengenal pengaruh dan bekas-bekasnya. Jahat; berarti bisian dari syetan; dan bila baik, maka bisikan itu berasal dari Allam Robbani Rohaniah dengan wakil-Nya berupa malaikat. keduanya saling berebut menguasai tahta hati.

Adapun pintu-pintu syetan membuka hati dengan pengaruh. Misal ssombong, dengki, hasud dll. yang merupakan penyakit hati. Adapun pengobatannya secara umum adal 5. Yakni, membaca Al Qur’an, shalat tahajjud, berteman dengan orang yang sholeh, sedikit makan dan dzikir malam. Lima perbuatan tersebut mampu menghilangkan karat dalam hati berupa penyakit.

Categories: rohani

PROFIL AKU

arif fatichuzzaman au


Popular Posts

brothers and sisters

Berikut ini adalah tips bagi seorang pendidik anak supaya berhasil: Mahir ...

Pentingnya Pendidika

Allah telah memberikan amanah yang sangat besar di dalam kehidupan ...

3 Alasan Perilaku An

Berikut 3 Alasan Perilaku Menantang pada Anak kita. Pahami betul ...

Kunci Pendidikan yan

Sekolah telah menyediakan serangkaian materi untuk mendidik seorang anak hingga ...

Mendidik Anak Secara

Menurut perspektif Islam, pendidikan kanak-kanak ialah proses mendidik, mengasuh dan ...