islam

Hanya Blog UMY situs lain

Bahaya lidah

Posted by dwifajar 0 Comment
 1. Bahaya Lidah

Dengan lidah manusia dapat mengucap kata yang memancarkan iman dan akal yang sempurna dengan mengakui keesaan Alla. Selain itu lidah juga dapat menjerumuskan manusia. Kemudian dalam setiap perkataan kita ada yang mencatat seperti dijelaskan pada surat Qaf ayat 18.

 1. Dusta

Dusta atau bohong adalah termasuk bahaya yang timbulnya dari lidah. Berdusta merupakan suatu kelakuan buruk yang melakukan dan merupakan suatu dosa besar yang merusak pribadi dan masyarakat. Ayat Al-Quran yang berbicara mengenai kejahatan dusta salah-satunya adalah surat Az-Zumar ayat 60. Selain itu dusta merupakan cacat masyarakat di seluruh zaman maka, menyebabkan banyak kehinaan keburukan dalam masyarakat itu. Dusta juga dapat menyebabkan kebencian di antara orang-orang dan dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan di antara mereka.

 1. Dusta Diam dan Dusta Samar

Ketika seseorang itu lewat di jalan dan membawa suatu bungkusan dan ada seseorang menyapa dari berbelanja tetapi yang membawa bungkusan hanya menunduk. Maka orang yang bertanya itu menyangka bahwa ia dari berbelanja padahal bukan.

 1. Bentuk-bentuk Dusta

a)     Berlebih-lebihan dalam memberitakan sesuatu.

b)     Memperadukkan yang benar dan yang dusta.

c)     Memotong-motong kebenaran.

d)     Menyatakan dengan mulut yang berlainan dengan yang terasa di hati.

 1. Janji Dusta

Janji itu terlebih dahulu di ucapkan oleh lidah, jadi mulut yang membuatnya. Sedangkan di dalam hatinya ia tidak ingin menepatinya. Jadi disini dia berjanji tapi ia juga berdusta. Ini termasuk dari cirri-ciri orang munafik.

 1. Berdusta dan Bersumpah dalam Jual-beli

Kita dilarang berdusta dan bersumpah dalam jual beli karena kita dapat dirugikan dengan cara yang kita harapkan dapat memperoleh keuntungan.

 1. Dusta yang Di Bolehkan

Duata menjadi wajib seumpama ada seorang yang akan dibunuh dan ia bersembunyi padahal ia tidak bersalah , pembunuh itu bertanya pada kita apakah melihat orang yang dicarinya maka dusta itu wajib karena guna menyelamatkan jiwa seseorang.

Dusta menjadi mubah sebagai contoh berdusta untuk menenangkan hati sang istri.

 1. Buruk Sangka
  1. Berita bohong yang disebarluaskan orang munafik terhadap keluarga rasulullah

Contoh : Kasus yang menimpa Aisyah sehingga turun wahyu (Qs.An-Nur : 11)

 1. Buruk sangka dalam peperangan

Contoh : Dalam pergumulan satu lawan satu, Ibnu Qam,ah menikam mati Mus’ab bin Umair yang menjadi ajudan Rasulullah bahkan wajahnya sangat mirip. Sehinga ia mengira Rosul telah meninggal dan meneriakkan bahwa Rosul telah terbunuh dan membuat kaum muslimin menjadi patah semangat karena pemimpin mereka telah

terbunuh.

 1. Ghibah

Ghibah : membicarakan kejelekan orang di belakang orangnya.

Batasan meghibah yaitu kita dilarang untuk mempergunjingkan keburukan seseorang yang jika orang itu mendengarnya akan menyakiti hatinya. Sedangkan hal-hal yang dapat menimbulkan ghibah adalah ingin menghilangkan kemarahan, kemegahan diri, kedengkian, bercengkrama, dan penghinaan. Untuk menghindarinya kita harus memahami akibat-akibat yang ditimbulkan dan benar-benar menginsyafi karena ghibah tidak mempunyai faedah sama sekali.

Menggunjing dengan hati itu kita bersu’udhan kepada orang lain yang hukumnya adalah haram. Yang terdapat dalam firman Allah (Qs. An-Nisa:148)

 1. Adu Domba

Adu domba ialah mengadu perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan mengadu domba diantara keduanya. Secara tegas Allah melarang

adu domba. Dalam firmannya (Qs. Al-Qalam:10-11).

 1. Bicara Berlebihan

Perkataan yang berlebihan itu termasuk sifat yang tercela walaupun tidak ada dosa dan mudharat padanya. Tetapi ketika orang itu bercakap-cakap dengan memamerkan segala apa yang ada padanya bisa menjadi dosa karena itu menujupada kesombongan.

 1. Berbantah dan Bertengkar

Berbantah dan bertengkar sangat berbahaya Karena dapat memporak-porandakan persaudaraan. Seharusnya kita saling bersahabat karena kita akan mendapatkan kenikmatan dalam bersaudara seperti firman Allah (Qs.Ali-Imran:103).

Sikap bersahabat yang harus kita terapkan adalah :

 1. Rendah hati dan tidak sombong (Qs. Al-Maidah:54)
 2. Saling kasih-mengasihi
 3. Memberi perhatian terhadap keadaan sahabat
 4. Selalu membantu keperluan sahabat
 5. Menjaga kawan dari gangguan orang lain
 6. Memberi nasihat dan kritik
 7. Mendamaikan bila berselisih
 8. Doakan dengan kebaikan
 9. Permusuhan

Sifat permusuhan yang tercela ialah

 1. Yang dilakukan dengan kebatilan atau tujuan yang batil.
 2. Yang dilakukan tanpa memiliki pengertian atau ilmu pengetahuan.
 3. Yang dilarang dengan mencampur adukkan kata-kata yang menyakiti hati.
 4. Yang dilakukan semata-mata untuk menonjolkan sikap permusuhan atau mengadakan perlawanan dengan tujuan untuk menundukkan musuh yang telah mematahkannya.
 5. Melaknat

melaknat ialah mengatakan bahwa seseorang yang dituju itu telah benar-benar dienyahkan dan dijauhkan dari rahmat Allah selain itu juga dapat dikatakan dengan mendoakan seseorang dengan doa yang buruk, sekalipun yang di doaakan adalah benar seorang zalim.

 1. Bersendau Gurau

Sendau gurauyang terlarang menurut agama ialah yang dilakukan secara terus-menerus dan melampaui batas. Dilarang karena akan sibuk selalu dengan membuat-buat permainan yang menertawakan atau lucu.

 1. Penghinaan dan Ejekan

Penghinaan ialah menganggap rendah derajat orang lain, meremehkan dan mencela kekurangan-kekurangannya. Hal ini adalah penyakit yang seringkali terdapat dimasyarakat pada umumnya. Contoh : Si Fulan itu kelihatan memakai baju yang lusuh, dia adalah orang yang biasa-biasa saja. Itu adalah penghinaan atau ejekan yang bila orang itu mendengarnya akan sakit hati.

Categories: Tak Berkategori

PROFIL AKU

dwifajar


Popular Posts

Halo dunia!

Selamat datang di Blog UMY. Ini adalah tulisan pertama Anda. ...

turunnya Al-Quran da

TURUNNYA ALQURAN DENGAN TUJUH HURUF          Orang arab mempunya lahjah ( ...

HUKUM MEMAKAI PARFUM

HUKUM MEMAKAI PARFUM BAGI WANITA A.    Pendahuluan Saat ini sudah tidak asing ...

metode penelitian ek

metode penelitian eksperimen Penelitian Eksperimen     Definisi    Eksperimen adalah penelitian yang dilakukan dengan mengadakan ...

Undang-Undang No.36

Undang-Undang No.36 Tahun 1999 Maksud Dibuatnya undang-undang ini bermksud untuk mendukung kesatuan ...