MATA DUNIA

"dunia itu indah, suatu saat pecah & terbelah,keindahannya musnah. Allah ilah yang kita sembah menuju Jannah"

Ghuruur

Posted by suprihanto 0 Comment

Ghuruur dalam bahasa Arab mempunyai arti, antara lain, menipu (memperdaya) kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain secara bersamaan. Gharrahu ghuruuran berarti mendustainya. (Kitab Lisanul Arab, 5/11) Awal mula penyakit ghuruur ini bermula dari penyakit ‘ujub. Apabila orang telah terserang penyakit ‘ujub maka dirinya tidak mau berintrospeksi diri (muhasabah) sehingga jika dirinya membiarkan penyakit tersebut berkembangbiak dalam hatinya, maka penyakit ‘ujub tersebut akan menjadi penyakit ghuruur.

Penyebab Ghuruur

  1. Mengabaikan penyelidikan dan perhitungan terhadap dirinya. Tanda-tandanya, ketika dahulu dia hanya bangga terhadap dirinya, maka lama kelamaan dia akan  meremehkan dan menganggap perbuatan yang dilakukan  orang lain itu kecil, jika dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukannya. Maka sebaiknya kita instropesksi dan mawas diri sebelum melakukan segala sesuatu.
  2. Tidak mau menerima nasihat serta bimbingan dari orang lain.  Bila seseorang telah terkena penyakit ‘ujub, akan tetapi dirinya tidak mau meminta bantuan orang lain yang dapat membimbingnya dalam menghilangkan penyakit ‘ujub, maka akan berakibat penyakit ‘ujubnya terus bertambah menjadi penyakit yang jauh lebih parah lagi, yaitu penyakit ghuruur.
  3. Bersikap ekstrim dan berlebih-lebihan dalam menjalani agama. Sebagian orang  ada yang melaksanakan ajaran-ajaran Islam secara ghuluw (berlebihan) atau tasyaddud (ekstrim), dengan menganggapi mereka yang bersikap dan mengambil jalan pertengahan sebagai hal tidak baik dan tafriith (menyepelekan) terhadap ajaran agama. Jika penilainan tersebut terus berlanjut dapat menimbulkan sikap peremehan dan penghinaan terhadap cara-cara pengamalan ajaran agama yang dilakukan oleh orang lain dan menganggap dirinyalah yang paling benar.
Categories: Renungan diri

PROFIL AKU

suprihanto


Popular Posts

Sangat Tragis, Anak

”MATA DUNIA” dunia itu indah, suatu saat pecah dan terbelah, ...

Tsansa, Kepala Musuh

”MATA DUNIA” dunia itu indah, suatu saat pecah dan terbelah, ...

Potong Rambut Menggu

”MATA DUNIA” dunia itu indah, suatu saat pecah dan terbelah, ...

Perpustakaan Paling

”MATA DUNIA” dunia itu indah, suatu saat pecah dan terbelah, ...

Negara-negara yang M

”MATA DUNIA” dunia itu indah, suatu saat pecah dan terbelah, ...