Kisah Rasulullah SAW dan Pencuri Unta

Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang teman dekat bernama Zaid ibn Tsābit ada satu cerita menarik, yakni cerita satu orang Badui yang didakwa mengambil unta. Tetapi meskipun didakwa mengambil unta. Teman dekat Badui ini selamat sebab awalnya dia membaca shalawat pada Rasul SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Ṭabrānī dalam al-Muʽjam al-Kabīr. Zayd ibn …

Skip to toolbar