laatahzan

Hanya Blog UMY situs lain

PEMBERDAYAAN PETANI BERBASIS KEARIFAN

Posted by Mohammad Isnawan Ady 4 Comments

Arif, adalah salah satu sifat terpuji yang mengedepankan moral dan etika dalam kehidupan kesehariannya. Memang tidak mudah untuk menjadi seorang petani sukses, apalagi petani sukses yang dilandasi sifat arif dalam dirinya. Petani yang mempunyai sifat arif memang tidak muncul begitu saja atau instan, melainkan melalui pendidikan karakter yang harus diajarkan sejak dini. Diantaranya adalah bimbingan dari orang tua terhadap pentingnya akhlaq dan atau kaidah dalam bertani seperti contoh menjadi seorang petani yang jujur dan ikhlas bertani untuk kepentingan bersama (disamping tujuan utama mencukupi kebutuhan dalam hidup). Selain itu, dukungan dari lingkungan dan tempat mencari ilmu sangat mempengaruhi dalam pembemtukan karakter kearifan tersebut. Itu memang harus diajarkan sejak dini, karena dengan demikian seseorang akan mempunyai jiwa sosial yang kuat, tidak serakah, tidak egois, dan mengikuti peraturan yang berlaku. Misalakan saja dalam kegiatan bertani  seseorang menjalankan tata cara dan etika yang berlaku, dengan merawat tanaman dengan ikhlas setulus hati, mencintai lingkungan dengan tidak membuang sisa-sisa pertanian dengan sembarangan, dan juga memperhatikan permasalahan dan mau berbagi ilmu dan solusi juga salah satu etika dalam bertani.

Salah satu contoh lagi petani yang memiliki jiwa kearifan adalah senantiasa bersabar ketika usaha pertaniannya mengalami kegagalan, dia tidak mau berkeluh kesah dan berputus asa. Dia tetap semangat dalam usahanya dan menganggap setiap kegagalan adalah kekurangan yang harus dievaluasi. Dengan belajar fari kejadian-kejadian tersebut, maka sifat kearifan dalam bertanisedikit demi sedikit akan tertanam pada diri seseorang. Jika sudah demikian maka akan terbentuk satu contoh petani yang mempunyai jiwa kearifan. Karena sifat ini adalah sifat yang mulia dan menguntungkan bagi dirinya dan orang lain, maka orang lain akan berusaha mencontoh perilaku tersebut demikian dan seterusnya akan menyebar dari kader ke kader yang lain (kader yang dimaksud adalah kader petani yang berbasis kearifan).

Jadi kesimpulannya untuk memberdayakan petani yang berbasis kearifan adalah dengan menanamkan pendidikan karakter sejak dini dengan mengedepankan moral dan etika dalam berkarya. Belajar dari pengalaman, lingkungan, mementingkan kepentingan bersama dan kritis terhadap permasalahan sosial pertanian yang sedang di hadapi masyarakat. Karena seorang petani yang mempunyai jiwa yang arif tidak mengutamakan modal yang berupa materi, tetapi lebih mengedepankan modal berupa kepercayaan kepada Allah, bersikap baik dan optimis. Naaah,, itu merupakan salah satu cara dari ribuan cara dalam pemberdayaan petani yang berbasis kearifan.

Mau dan siapkah kita melakukannya ????? Mau tidak mau kita harus mau, siap tidak siap kita harus siap demi pertanian yang berasaskan kearifan ……

Categories: pertanian

PROFIL AKU

Mohammad Isnawan Ady


Popular Posts

PEMBERDAYAAN PETANI

Arif, adalah salah satu sifat terpuji yang mengedepankan moral dan ...

Apa Itu Ibadah ?

Ibadat dalam Islam mempunyai ciri-ciri yang tersendiri yang berbeza sama ...

Betapa Pentingnya Il

    ''Ilmu adalah nafas islam dan pondasinya keimanan, maka barang siapa ...

Peran Generasi Pemud

Pemuda mempunyai jiwa yang membara semangatnya sangat luar biasa, pemikiran-pemikirannya ...

Halo dunia!

Selamat datang di Blog UMY. Ini adalah tulisan pertama Anda. ...