zaki

Khilafah Lovers

karena kita tau islam akan mengatur segala hal tentunya musti ada penggalian hukum lagi mengenai praktek pertanian yang kita lakukan. beberapa tulsian di blog ini masih banyak hal yang kurang yang harus ditambahkan.

belum saya ceritakan disini bagaimana kegemilangan dalam islam, bhawsanya zaman daulah islam tegak daulah selam a13 abad lamanya. kemajuan pertaniaany luar biasa, perkembangan para ilmuan dibidang pertanian pun banyak, kitab-kitab pertanian ditulis disitu. yang mengangumkan lagi pada mereka adalah mereka tidak hanya ahli dalam bidang scient tapi juga keagamaanya luar biasa.

kegemilangan pertanian dalam islam zaman dahulu merupakan pelajaran saja jika kita mengikuti standart aturan dari islam keberkahan dari langit dan bumipun akan turun sebagaimana firman_Nya :
Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.[QS 7:96]

so, sarjana pertanian tetap lakukan pengkajian gali hukum-hukum yang ada pada prakterk yang kita lakukan apakah itu benar atau tidak. wallahu’alam
refrensi : haqqi, abdurrahman. 2012. keberkahan dari langit dan bumi. http://bahrusysyifa.blogspot.com/2012/01/keberkahan-dari-langit-dan-bumi.html. Akses tanggal 24 Mei 2013

Categories: Uncategorized

PROFIL AKU

zaki


Popular Posts

Sudah siapkah Menika

Ketika pertanyaaan ini muncul dan ditujukan padaku, pastinya loading dulu ...

basic HTML sederhana

LATIHAN 1 start --> all file--->accecoris--->notepad--->tulis satu kalimat -->save di drive ...

Hijab im in love : I

Pertama kali kali aku mengazzamkan diri  mengenangkannya.  Saat di bangku ...

Ihsanul Amal : Ibada

Ihsanul amal( amal yang baik) merupakan amalan yang InsyaAllah diterima ...

Islamic Farming : S

Ketika kita pulang kampung ini, secara tidak langsung orang-orang disekitar ...